Ellenőrzés és tanúsítás – Mit csinál a Biokontroll Hungária?

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. immár több mint egy évtizede végzi Magyarországon a gazdálkodók és az ökológiai termék előállítás többi szereplőjének ellenőrzését és tanúsítását. Tulajdonosuk az a Magyar Biokultúra Szövetség, mely abból a mozgalomból nőtte ki magát, amely hazánkban úttörőként kezdett el munkálkodni a biogazdálkodás, a biotermék-fogyasztás előmozdítása, népszerűsítése és széles körű elterjesztése érdekében. Tekintsük át közelebbről, mit jelent az ellenőrzési és tanúsítási rendszer, azaz: mitől bio a bio.

A biotermékek előállítását világszerte, így az Európai Unióban is, területenként egységes előírások szabályozzák, de a képet árnyalhatják ezekhez képest eltérő, általában szigorúbb privát – különösen védjegyek megjelenítéséhez kapcsolódó – feltételrendszerek.

Tehát nagyon fontos tudnunk, hogy az ellenőrzés feladata nem az, hogy a terméket bevizsgálják egy laboratóriumban, és ha mindenféle veszélyesnek ítélt szermaradványtól mentesnek találják, akkor kimondják, hogy bio, hanem az ellenőrző szervezetek a világon mindenütt gondos és folyamatos vizsgálattal biztosítják, hogy a bioterméket a fent említett szabályoknak megfelelő módon állították elő. Nézzük, mit jelent ez a gyakorlatban.

Első lépésként a bioterméket előállítani vagy forgalmazni kívánó személy vagy cég szerződéskötéssel és bejelentkezési lap kitöltésével be kell, hogy jelentkezzen a Biokontroll Hungáriához, mint ellenőrző szervezethez. Ekkor minden olyan információt eljuttatnak hozzá, melyre a későbbiek során szüksége lesz, így a bejelentkezéshez szükséges adatlapot, az üzemtervet, a szerződést, a feltételrendszerüket és egyéb tájékoztató dokumentumokat, valamint a szükséges formanyomtatványokat, melyeket az elkövetkező időszakban a tevékenység során a partnernek folyamatosan és pontosan vezetnie kell. A szerződéskötéssel egy időben vagy a szerződésben meghatározott időponttól az előírásokat teljes mértékben be kell tartani. Növénytermesztés és állattenyésztés esetén úgynevezett átállási időre van szükség ahhoz, hogy a termék ökológiai jelöléssel forgalmazható legyen, de ez idő alatt már minden előírást maradéktalanul be kell tartani.

Minden partnerük esetén évente legalább egy alkalommal átfogóan, előre egyeztetett időpontban a helyszínen ellenőrzik az előállítási folyamatot. Esetenként további bejelentett (vagy be nem jelentett) ellenőrzések is történhetnek. Az ellenőrzés és értékelés után következik a tanúsítás, természetesen az ellenőr által készített ellenőri jelentésben foglalt információk, összegyűjtött adatok alapján. A tanúsítási döntést a tanúsító munkatársak hozzák meg, melyről minden partner írásbeli értesítést kap. A jelentések alapján kiállított Minősítő Tanúsítvány a partner nevére szól, az általa végzett, ellenőrzés alatt álló tevékenységre és a dokumentum mellékletében megtalálható az összes olyan termék felsorolása, mely ökológiai (vagy átállási) jelöléssel forgalmazható. A tanúsítvány alapesetben a következő év végéig, vagy az új tanúsítvány kiadásáig érvényes.

forrás: http://www.biokontroll.hu