Bemutatkozik a Demeter


 

A Demeter az egyetlen ökológiai szövetség, amely tanúsító szervezetek világszintű hálózatát építette ki. A Demeter Inter­nationalt 1997-ben a jogi, gazdasági és szellemi téren megvalósuló szorosabb együttműködés szándékával alapították, jelenleg Európában, Amerikában, Afrikában és Új-Zélandon összesen tizenhat taggal rendelkezik. A Demeter International több mint 40 országban jelen van, a Demeter gazdaságok száma meghaladja a 4500-at közel 150 000 hektár területtel.

A gazdálkodók már a XX. század elején felfigyeltek arra, hogy a vetőmagnak félretett magból származó gabonafélékben és egyéb terményekben egyre gyakrabban fordulnak elő kedvezőtlen elváltozások. 1924-ben a fent említett gazdák kezdeményezésére Rudolf Steiner előadássorozatot tartott a mezőgazdasági gyakorlatról, mely során a materialista-tudományos szemléletet az antropozófia szellemiségével ötvözte. Ezek az előadások képezték az európai ökológiai mezőgazdálkodás csíráit, illetve fektették le a biodinamikus módszereken nyugvó mezőgazdálkodás alapjait.

A biodinamikus gazdálkodás holisztikus szemlélettel közelíti meg a mezőgazdaságot, ahol első helyen a létfontosságú elemek állnak. A biodinamikus gazdák többet adnak vissza a földnek annál, mint amit a művelés során elvesznek tőle. A biodinamikus irányvonal a gazdaságot egységes, szétválaszthatatlan szervezetnek tekinti, ahol növény, állat és ember összetartozik. Ezzel magyarázható az, hogy ha egy gazdaság Demeter tanúsítványt kíván szerezni, rendelkeznie kell állattartással is.

A Demeter minősítésű teheneket nem szarvtalanítják, mivel a szarvak fontos szerepet töltenek be az állatok életében. A szarvak befolyásolják az állatok energiaegyensúlyát és az emésztés hatékonyságát, amely elsősorban a trágya minőségére hat.

A biodinamikus gazdálkodók gyógyító növényekből, ásványokból és tehéntrágyából készült, úgynevezett biodinamikus preparátumokat alkalmaznak a gyökérzet növekedésének serkentésére, a talajélet aktivitásának fokozására, illetve a növények erősítésére. Csekély mennyiségű preparátumot vízben egy órán keresztül keveréssel dinamizálnak, majd ezt követően kijuttatják a földekre és a növényekre. A preparátumok kis mennyiségben is jelentős energiát hordoznak, hasonlóan a homeopatikus gyógyító készítményekhez. A nyersanyag magas minőségét a feldolgozott termékben is meg kell őrizni.

A biodinamikus elveknek megfelelően a teljes gazdaságnak át kell állnia biodinamikus gazdálkodásra. Az átállás legfontosabb előfeltétele, hogy a gazdaság szereplői élénk érdeklődést tanúsítsanak a természet törvényei iránt, továbbá hajlandóak legyenek napi szinten, kreatív módon együttműködni a természet erőivel. Az is igen fontos, hogy a gazdaság kész legyen holisztikus szemlélettel tekinteni a természetre, a tisztán természettudományokból táplálkozó tudáson túl. Nemcsak a Nap, a Hold, a csillagok, vagy a biodinamikus preparátumok befolyását kell figyelembe venni. A biodinamikus módszerek alkalmazásának eredményeként a növény- és állatvilág egymásra hatása révén új tapasztalatok születnek. Hazánkban 25 gazdálkodó termel mintegy 7 400 hektár Demeter minősítésű területen.

Magyarországon a Biodinamikus Közhasznú Egyesület biztosítja a Demeter irányelvek magyar nyelvű fordítását, valamint szaktanácsadást a biodinamikus gazdaságok számára.

Fordította: Sárközy Adrienn

Forrás: http://www.biokontroll.hu/